یکی از بزرگ‌ترین موزه‌های هنری جهان

یکی از بزرگ‌ترین موزه‌های هنری جهان

یکی از بزرگ‌ترین موزه‌های هنری جهان با گنجینه ای از تابلوهای نقاشی با ارزش در سمت راست رود مسکو، نزدیکی میدان سرخ، که ساختمان نسبتاً کوتاهی می‌باشد. این گنجینه‌ی هنری به نام بنیان گذار آن تریتیاکف نام گذاری شد.
نزدیک به ۱۵۰ سالی که از تأسیس این موزه می‌گذرد، بیش از ۴۰ هزار تابلو نقاشی، پیکر و شمایل، ... ادامه مطلب
یکی از بزرگ‌ترین موزه‌های هنری جهان