خرابه‌های رومی به جا مانده در مراکش

خرابه‌های رومی به جا مانده در مراکش

ولیلی مهمترین خرابه‌های رومی به جا مانده در مراکش هست که با ستون‌های برجسته موزائیک خود بهشتی برای تاریخ دوستان است. در این محل همچنین آثار به جا مانده از ستون‌های سقوط کرده و عبادتگاه‌های مختلف را می‌توان دید. این خرابه‌ها در اینجا قرار دارند تا به ما یادآوری کنند که حتی بزرگ‌ترین امپراتوری‌های دنیا ... ادامه مطلب
خرابه‌های رومی به جا مانده در مراکش