جریمه سنگین

14 میلیون تومان مجازات سیکار کشیدن در سواحل تایلند

دولت تایلند مجازات‌های سنگینی برای استعمال دخانیات در ۲۰ ساحل این کشور وضع کرده است. در این قانون که از ابتدای ماه فوریه امسال اجرایی می‌شود هر کس در هر یک از این بیست ساحل یاد شده‌ی مهم تایلند اقدام به استعمال دخانیات بکند به یکسال زندان یا پرداخت صد هزار بت معادل 14 میلیون تومان جریمه می‌شود.

سواحل ... ادامه مطلب
14 میلیون تومان مجازات سیکار کشیدن در سواحل تایلند