کافه شیرزادی

تملک کافه شیرزادی و تبدیل آن به مرکز مانیتورینگ میراث جهانی بیستون

مدیر پایگاه میراث جهانی بیستون گفت: در ادامه فاز دوم عملیات اجرایی ساماندهی محوطه این پایگاه جهانی اقدام به تملک کافه شیرزادی برای تبدیل به مرکز مانیتورینگ و پایش فیزیکی و محیطی در محوطه کرده‌ایم.
دکتر حسین راعی اظهارکرد: نصب حدود 40 دوربین و ایجاد اتاق مانیتورینگ(در فاز اول) از اقدامات در حال انجام ... ادامه مطلب
تملک کافه شیرزادی و تبدیل آن به مرکز مانیتورینگ میراث جهانی بیستون