درک-سیستان و بلوچستان

سفر به درک

بیایید این بار به جای اینکه به جنگل، رودخانه، کویر یا آبشار برویم همگی با هم برویم به درک. موافقید؟

درک چندان هم جای بدی نیست یا بهتر بگویم خیلی هم جای خوب و فوق العاده ای است فقط کافی است که همت کنید و سری به درک بزنید. مناظر درک که طبیعتی به معنای واقعی بکر دارد و سکوت محض درک شما را بارها ... ادامه مطلب
سفر به درک