ساحل فرح آباد

فرح آباد

فرح‌آباد ، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ساری است،فرح‌آباد امروزه روستایی کوچک در مصب رودخانه تجن در کنار ساحل دریای مازندران است. شاه عباس صفوی بسیار مایل به آبادانی این بندر بود و بنا به روایات سرجان ملکم و مسیو ابت در همان‌جا فوت نمود. این بندر در طول دوره قاجار و تا دوره رضاشاه پهلوی همچنان ... ادامه مطلب
فرح آباد