ریگ یلان

ریگ یلان

بلندترین تپه‌های ماسه ای جهان
ریگ یلان محل تلاقی مرزهای سه استان همجوار است و باعث شده که استان‌های سیستان و بلوچستان درشرق و کرمان در غرب و خراسان جنوبی در شمال شرق آن قرار گیرند. وجود هزاران تپه و هرم‌های ماسه بادی مرتفع در ریگ یلان که اکثر مواد ریزدانه تشکیل دهنده آن منشاء داخلی دارد، بر اثر انجام عملیات کاوشی و فرسایشی باد در دوران مرطوب بین دوره‌های یخبندان اول و دوم در ناحیه کلوت‌ها واقع در غرب لوت مرکزی باعث شده تا مواد ریزدانه ناحیه کلوت‌ها بواسطه عمل بادرُفتی به مناطق ریگ یلان واقع در شرق لوت حمل و بارگذاری شود.
عکاس :جناب رونقی ... ادامه مطلب
ریگ یلان