سفر به ازبکستان

سفر به ازبکستان؛ دیـار آشنـا

ازبکستان گرچه کشور جوانی است و سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شده، اما ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد.
چراکه در گذشته، بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی با اتصال تمدن غرب و شرق، نقاط اصلی جاده ابریشم را تشکیل داده بودند و این امر در کنار علل دیگر باعث شده امروزه در موزه‌های ازبکستان، بیش از ... ادامه مطلب
سفر به ازبکستان؛ دیـار آشنـا