هوم

فنجان نما

دو فنجانـــ نما Cup Marks در چند متری آتشکده نیاسر
* * * این آثار در ایرانـــــــ باستان کارکردهای متعدد داشته اند که مهمترین آنها گرفتن عصاره‌ی گیاه مقدس | هوم | برای اجرای آیین‌های مذهبی بر فراز بلندی‌ها بوده است * * *
-------
عکس و گزارش : کورش خان محمدی
... ادامه مطلب
فنجان نما