قلیانکوه

عشایر لرستان

عشایر لرستان از طوایف قدیمى لر ایران هستند و با گویش لرى سخن مى‌گویند. و اکثریت آنها در حال اسکان هم به دامدارى مى‌پردازند. زندگى دامدارى و کشاورزى را درهم آمیخته‌اند. علاوه بر کشاورزى و دامدارى از میوه‌هاى جنگلى و سبزى‌هاى کوهستانى مخصوصاً میوه بلوط استفاده مى‌کنند صنایع دستى آن مخصوصاً قالى‌بافی، جاجیم، ... ادامه مطلب
عشایر لرستان