مسافر با کوله پشتی

دنیای مدرن و نسل نو مسافران

یک مسافر با کوله پشتی، کسی است که دنیا را به اتکای کوله پشتی اش زیر پا می‌گذارد و افتخار می‌کند که مهارت سفری آسوده و بی حاشیه را دارد. اما اگر کسی بخواهد دنیا را با توجه به خواسته‌های سخت گیرانه خود بگردد چه باید بکند؟
امروزه انوع سبک‌های گردشگری تعریف شده و انواع گردشگر نیز بسته به نوع نیاز و هدف ... ادامه مطلب
دنیای مدرن و نسل نو مسافران