لیبی

دریاچه اوباری در میان کویر

دریاچه اوباری در میان کویر پدیده عجیب گردشگری را در عکس‌های زیر مشاهده می‌کنید. در دل کویرهای گرم و سوزان جنوب لیبی دریاچه ای با نام “اوباری” وجود دارد.
اطراف این دریاچه بقدری سر سبز و زیبا است که باورش بسیار سخت است که در دل کویر چنین مکانی وجود داشته باشد. این سرسبزی باعث شده دو روستا در اطراف این دریاچه زیبا بوجود آید. ... ادامه مطلب
دریاچه اوباری در میان کویر

بهشتی در جهنم

دریاچه اوباری در میان کویر پدیده عجیب گردشگری را در عکس‌های زیر مشاهده می‌کنید. در دل کویرهای گرم و سوزان جنوب لیبی دریاچه ای با نام “اوباری” وجود دارد.
اطراف این دریاچه بقدری سر سبز و زیبا است که باورش بسیار سخت است که در دل کویر چنین مکانی وجود داشته باشد. این سرسبزی باعث شده دو روستا در اطراف این دریاچه زیبا بوجود آید. ... ادامه مطلب
بهشتی در جهنم

بهشتی در جهنم

در دل کویرهای گرم و سوزان جنوب لیبی دریاچه ای با نام “اوباری” وجود دارد.
اطراف این دریاچه بقدری سر سبز و زیبا است که باورش بسیار سخت است که در دل کویر چنین مکانی وجود داشته باشد. این سرسبزی باعث شده دو روستا در اطراف این دریاچه زیبا بوجود آید. ... ادامه مطلب
بهشتی در جهنم