مجموعه تپه‌های قباق‌تپه

«قباق‌تپه» کجاست؟

«قباق‌تپه» نام مجموعه‌ای از تپه‌های تاریخی در استان کرمانشاه است.منطقه‌ی کرمانشاه، تعدد آثار مربوط به دوران مختلف تاریخی و حتی دوران ماقبل تاریخ در استان کرمانشاه به قدری زیاد است که حتی بسیاری از مردمان همین دیار هم نام برخی از آنها را هم نشنیده‌اند.
مجموعه تپه‌های تاریخی «قباق تپه» یکی از این آثار ... ادامه مطلب
«قباق‌تپه» کجاست؟