وارنا

آشنایی با سومین شهر بزرگ بلغارستان

وارنا پس از سوفیا و پلوودیو سومین شهر بزرگ بلغارستان است. این شهر بر کرانه دریای سیاه در نزدیکی دریاچه وارنا واقع شده و بندر مهمی در بخش شرقی بلغارستان به شمار می‌رود. این شهر در 470 کیلومتری شمال شرقی صوفیه قرار دارد و شهرهای مهم اطراف دوبریخ، شومن و بورگاس هستند.
وارنا، یکی از شهرهای بندری و زیبای ... ادامه مطلب
آشنایی با  سومین شهر بزرگ بلغارستان