خانه حریری تبریزی

خانه حریری تبریزی

خانه حریری تبریزی دوره قاجار:
تاریخچه این بنا به اوایل دوران قاجار برمی گردد که دو حیاط بیرونی و اندرونی و دو بلوک خانه دارد که هر دو رو به قبله می‌باشد که طنبی ساختمان بیرونی جلوه گاه هنر اصیل ایرانی و دارای نقاشی‌های بسیار زیبا و اصیل است که الهام گرفته از موضوعات اساطیری قدیم از جمله داستان یوسف ... ادامه مطلب
خانه حریری تبریزی