روستای تیدجان

روستای تیدجان خوانسار

روستای تیدجان یکی از روستاهای دهستان چشمه سار در بخش مرکزی از شهرستان خوانسار می‌باشد. این روستا دارای موقعیت جغرافیایی با عرض 33 درجه و 18 دقیقه و طول 50 درجه و 19 دقیقه و ارتفاع 2060 متر از سطح ابهای ازاد می‌باشد.
سابقه تاریخی و علل پیدایش:
از علل اصلی پیدایش روستا می‌توان به موارد زیر اشاره ... ادامه مطلب
روستای تیدجان خوانسار