هشتمین شهر بزرگ دنیا

منطقه ای صورتی در میان جنگل آسمان خراش ها!

شانگهای بزرگترین شهر چین و هشتمین شهر بزرگ دنیاست. این شهر رابط میان چین و دنیای خارج است. شانگهای به شهر جنگل آسمانخراشها معروف است. شهر روشنفکری و کارگری با ۲۵ دانشگاه و موسسه دانشگاهی.
این شهر که در کرانه چپ رودخانه هوانگ پو در جنوب یانگ‌تسه قرار دارد با فاصله اندکی از اقیانوس آرام و نامش به چینی ... ادامه مطلب
منطقه ای صورتی در میان جنگل آسمان خراش ها!