سنبل آبی حیات آبگیرها و تالاب‌های گیلان را تهدید می‌کند

سنبل آبی حیات آبگیرها و تالاب‌های گیلان را تهدید می‌کند

سنبل آبی حیات همه آبگیرها و تالاب‌های گیلان را تهدید می‌کند و باید هر چه سریعتر طرح ضربتی نجات تالاب انزلی از سنبل آبی توسط پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی اجرایی شود.
سنبل آبی گیاهی شناور است و زمانی که سطح دریاچه‌ها را می‌پوشانند، به عنوان یک عامل خطر و تهدید برای محیط‌های طبیعی محسوب می‌شوند، به دلیل اینکه می‌توانند دریاچه‌ها و حوضچه‌ها را به طور کامل پوشش داده و باعث نرسیدن نور خورشید به گیاهان آبزی و همچنین ماهی‌ها و لاک پشت‌ها و در نتیجه از بین رفتن آنها شوند، ولی در صورت پرورش کنترل شده می‌توانند باعث تمیزی و کمک به تأمین اکسیژن در حوضچه‌های ساخته شده توسط انسان شوند.
سنبل آبی یکی از سریع الرشدترین گیاهان شناخته شده است
سنبل آبی ممکن است بالاتر از سطح آب به اندازه یک متر در ارتفاع رشد کند. سنبل آبی یکی از سریع الرشد‌ترین رشد گیاهان شناخته شده است. همچنین تولید مقادیر زیادی از دانه و قابلیت دوام 30 سال از دیگر مشخصات آن است. برخی پرورش دهندگان شناخته شده آن را به دو برابر جمعیت خود در دو هفته می‌رسانند.
لازم است مسئولان هرچه سریعتر تدابیر جدی بیندیشند، زیرا گسترش این گیاه حیات تالاب انزلی و سایر منابع آبی استان را تهدید می‌کند.
مهندس جمشید رسایی سرپرست پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی کشور در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اینکه رویش گیاهان آبزی در محیط‌های آبی امری طبیعی است، اما رشد فزاینده و متراکم پوشش گیاهان بیش از 25درصد سطح محیط آبی تنوع جامعه آبزی را کاهش می‌دهد و به صورت جدی حیات آبزیان را تهدید می‌کند، گفت: سنبل آبی از گیاهان آبزی است که سابقه حضور در منطقه گیلان را نداشته و به لحاظ آنکه به صورت تصادفی و طی چند سال اخیر وارد منطقه شده، با تولید مثل و رشد فراوانی که داشته است، در حال حاضر به عنوان یک گونه مهاجم شناخته می‌شود و متاسفانه آسیب‌هایی به محیط زیست و اقتصاد منطقه وارد کرده است.
وی اضافه کرد: چنانچه جهت کنترل آن اقدامات اساسی صورت نگیرد، این خسارت‌ها در آینده افزایش فراوانی خواهند داشت.
اجرای طرح محققان پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی می‌تواند تالاب انزلی را نجات دهد
مهندس رسایی با اشاره به اینکه محققان و اعضای هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی جهت پیشگیری از افزایش خطرات و خسارات رشد این گیاه طرحی را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ذیربط استان ارائه کرده است، ادامه داد: در صورت موافقت امکان انجام مطالعات و تدوین راهکارهای اجرایی متناسب با امکانات استان فراهم خواهد شد.
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی گفت: در این طرح ضمن شناسایی مناطق آلوده به گیاه و شرایط زیستگاهی آن شامل ویژگی‌های محیطی محل‌های رویش گیاه، دامنه پراکنش احتمالی گونه، ریسک پراکنش آن در استان متناسب با شرایط تعیین شده و در نهایت با توجه به برنامه‌های رایج مدیریت گیاهان آبی روش کنترل بهینه این گونه مهاجم و راههای پیشگیری و کنترل آن در قالب برنامه‌های کوتاه و بلند مدت ارائه خواهد شد.
عدم توجه به گسترش سنبل آبی مشکلات اساسی برای استان ایجاد می‌کند
وی تصریح کرد: دقت و تامل در بررسی وضعیت رشد این گیاه طی چند سال اخیر نشان می‌دهد که عدم توجه به موضوع می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور مشکلات اساسی برای استان ایجاد کند و لازم است مسئولین مربوطه و دستگاه‌های اجرایی ذیربط در این خصوص اقدامات جدی‌تری انجام دهند.
... ادامه مطلب
سنبل آبی حیات آبگیرها و تالاب‌های گیلان را تهدید می‌کند