گورستان مانایی

سفالهای با قدمت عصر آهن در گورستان مانایی

علی هژبری سرپرست هیأت کاوش در گورستان مانایی علی آباد سقز گفت: می‎توان ادعا کرد خانواری گسترده در کانی زیرین زندگی می‌کردند که به کار صنعت مشغول بوده و مردگانشان را نیز در کنار این محوطه دفن می‌کردند .
وی افزود: گمانه‌زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم و کاوش در گورستان مانایی علی آباد کانی زیرین ... ادامه مطلب
سفالهای با قدمت عصر آهن در گورستان مانایی