زیباترین معبد جهان

زیباترین معبد جهان در یک شهر خراب شده!

معبد انگکور در کامبوج اولین اولویت گردشگری همه مسافران به این کشور است.
انگکور شهری در شمال غربی کامبوج که به عنوان پایتخت امپراطوری کهن خِمِر ساخته شد. انگکور وات زیباترین معبد شهر تخریب شده انگکور است و مساحتی در حدود ۲٫۵ کیلومتر مربّع را در بر می‌گیرد.
در سال ۱۸۵۰ (میلادی) یک مأمور فرانسوی ... ادامه مطلب
زیباترین معبد جهان در یک شهر خراب شده!

زیباترین معبد جهان در یک شهر خراب شده!

معبد انگکور در کامبوج اولین اولویت گردشگری همه مسافران به این کشور است.

انگکور شهری در شمال غربی کامبوج که به عنوان پایتخت امپراطوری کهن خِمِر ساخته شد. انگکور وات زیباترین معبد شهر تخریب شده انگکور است و مساحتی در حدود ۲٫۵ کیلومتر مربّع را در بر می‌گیرد.
در سال ۱۸۵۰ (میلادی) یک مأمور فرانسوی ... ادامه مطلب
زیباترین معبد جهان در یک شهر خراب شده!