بقعه سر قبر آقا

یکی از زیباترین مقابر تهران که بازدید از ان برای همه میسر نیست.

بقعه سر قبر آقا در داخل بافت قدیمى تهران در ضلع جنوبى چهار راه مولوى انتهاى خیابان شهید مصطفى خمینى (سیروس سابق) در میان باغى تقریبا بزرگ و قدیمى قرار دارد.محوطه بقعه سرقبر آقا مدفن سیدابوالقاسم امام جمعه تهران در عهد محمدشاه و اوایل ناصرالدین شاه و آرامگاه خانوادگی خاندان اوست.
میرزا ابوالقاسم پسر ... ادامه مطلب
یکی از زیباترین مقابر تهران که بازدید از ان برای همه میسر نیست.