خالو حسین کوهکن

داستان غلبه اندوه یک مرد بر صخره ها/ خالو حسین کوهکن؛ وارث تیشه فرهاد

مرصادنیوز: حسین کوه کن یا خالو حسین پهلوان گمنام و بی ادعایی است که با وجود معلولیت، بر سختی و مصائب روزگار و طبیعت غبله کرده و بنای استوار و تاریخی که هرگز نمونه ای از آن وجود نداشته را در انداخته است.
به گزارش خبرنگار مرصاد، داستان شیرین و فرهاد داستان باستانی ای است از عشق و دلدادگی که سینه به ... ادامه مطلب
داستان غلبه اندوه یک مرد بر صخره ها/ خالو حسین کوهکن؛ وارث تیشه فرهاد