کشف شهر گمشده مصری

کشف شهر گمشده مصری

سطح زیادی از زمین را اقیانوس‌ها و دریاهای عمیقی پوشانده اند که هنوز کشف نشده اند. قسمت‌های زیادی که روزی پررونق بوده اند اکنون در اعماق آبها آرمیده اند. بعضی اوقات خوش شانسی به سراغمان می‌آید و یک اتفاق باورنکردنی به همراه خود می‌آورد و این دقیقا همان چیزیست که برای فرانک گودیو و تیمش اتفاق افتاد.
آنها ... ادامه مطلب
کشف شهر گمشده مصری