قم نهاد بزرگان و قرارگاه مِهان

قم نهاد بزرگان و قرارگاه مِهان

اگر کسی بخواهد از تهران و از راه زمینی به مرکز، جنوب، غرب، جنوب غرب و جنوب شرقی ایران برود، چاره‌ای ندارد جز اینکه از قم بگذرد...
اگر کسی بخواهد از تهران و از راه زمینی به مرکز، جنوب، غرب، جنوب غرب و جنوب شرقی ایران برود، چاره‌ای ندارد جز اینکه از قم بگذرد. خیلی‌ها یک ساعتی وقت می‌گذارند و سر راه، ... ادامه مطلب
قم نهاد بزرگان و قرارگاه مِهان