صحرای سفید

صحرایی عجیب در برزیل

وقتی صحبت از بیابان می‌شود ناخودآگاه ذهن به سمت مناطق خشک وبی آب وعلف منحرف می‌گردد که حیات انسانی، جانوری وگیاهی درآن متوقف شده و هیچ جاذبه ای برای سفر ندارد. داستان هایی که درباره‌ی بیابان‌ها گفته شده، حکایت از خطرناک بودنشان دارد. آفتاب سوزان، شن هایی که به سنگینی می‌شود بر آن‌ها گام برداشت، بی آبی، ... ادامه مطلب
صحرایی عجیب در برزیل

صحرای سفید....

بیابان‌ها بدون شک بسیار زیبا هستند اما داستان هایی که درباره‌ی آن‌ها گفته شده، حکایت از خطرناک بودنشان دارد. آفتاب سوزان، شن هایی که به سنگینی می‌شود بر آن‌ها گام برداشت، بی آبی، توهم و سراب و مرگ. بله، بیشتر ما از بیابان چنین تصوری داریم. اما پارک ملی ماراننسز که به یک صحرا می‌ماند، زیبایی‌های منحصری ... ادامه مطلب
صحرای سفید....