کم توریست‌ترین کشورهای جهان

کم توریست‌ترین کشورهای جهان

کشور توالو
توالو باریک‌ترین کشور جهان است. این کشور، جزیره‌ای است در اقیانوس آرام و پایتخت آن فونافوتی نام دارد. این جزیره که در گروه جزایر پولینزی قرار دارد، قبلا جزیره الیس نامیده می‌شده است.
این کشور در میانه راه جزایر هاوایی و استرالیا قرار دارد و با کریباتی، فیجی و ساموآ همسایه‌است. از نظر مساحت پس از واتیکان، موناکو و ناورو، کوچکترین کشور جهان است. توالو که در شمال فیجی قرار دارد، از ۹ جزیرهٔ مرجانی در اقیانوس آرام تشکیل شده‌است.جمعیت این کشور حدود ۱۲ هزار نفر است.
آب و هوای توالو، گرمسیری است و میزان بارش سالانه آن به ۳۰۰ سانتی متر می‌رسد.منبع تغذیه اصلی مردم این کشور، ماهی می‌باشد. همچنین، میوه و نارگیل در این کشور کشت می‌شود.
مساحت کلی این کشور ۲۶ کیلومتر مربع و عرض آن بسیار باریک است، به طوری که یکی از ۱۱ کشوری است که در خطر نابودی قریب الوقوع در صورت بالا آمدن سطح دریاها در اثر گرمایش بیش از حد زمین است.

... ادامه مطلب
کم توریست‌ترین کشورهای جهان