جن آبانگان

جشن آبانگان، روز ملی پاسداشت آب


💦 آبان گان از جشن‌های ماهانه ایرانی است که هر سال به فرخندگی همنامی روز آبان (روز دهم) در ماه آبان (ماه هشتم) طبق تقویم رسمی کشور، برگذار می‌شود.

💦 آبان گان، جشن پاسداشت آب‌های روان و ایستای روی زمین همچون سرچشمه ها، رودها، دریاها، دریاچه ها، کاریزها، آبشارها و جوی هاست.

💦 آب، ... ادامه مطلب
جشن آبانگان، روز ملی پاسداشت آب