بیرجند

گویش بیرجندی
گویش بیرجندی از گویشهای فارسی نو است که مانند گویشهای دیگر به نسبت زبان رسمی کمتر تحول پذیرفته و از اینرو بسیاری از ویژگیهای فارسی کهن را نگه داشته‌است.
درباره گویش بیرجندی تا کنون چند مطالعه صورت گرفته‌است از جمله پژوهش ایوانف خاورشناس روس که نخستین مطالعه در مورد این گویش است و ... ادامه مطلب

ضرب المثلهای بیرجندی (1)
به جوُ رسیده یه که به نُو رسیده یه
یعنی به درامدی دست یافته تا خوب و بهتر از این زندگی کند .
اگر عروسی نکردُم وّر پُشت بونِ عروسی برفتُم .
یعنی اگر خودم یه کاری رو انجام ندادم ولی خیلی هم بی اطلاع نیستم.
اّدمه ِگدا ، ایِ همه اَدا
یعنی آدم گدا واین همه ادا ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه