برج بلم

آشنایی با برج بلم در پرتغال

یکی از شگفتی‌های کشور پرتغال، برج بلم یا قصری در میان دریاست. این برج منحصر به فرد که در میان آب‌های دریا ساخته شده است را می‌توان یکی از جاذبه‌های گردشگری اصلی کشور پرتغال محسوب کرد.
بلم، برجی مستطیلی شکل است که در بخش سانتا ماریای شهر لیسبون قرار گرفته است. طراحی ساخت برج بلم در زمان شاه جان دوم ... ادامه مطلب
آشنایی با برج بلم در پرتغال

قصری عجیب میان دریا

یکی از شگفتی‌های کشور پرتغال، برج بلم یا قصری در میان دریاست. این برج منحصر به فرد که در میان آب‌های دریا ساخته شده است را می‌توان یکی از جاذبه‌های گردشگری اصلی کشور پرتغال محسوب کرد.
بلم، برجی مستطیلی شکل است که در بخش سانتا ماریای شهر لیسبون قرار گرفته است. طراحی ساخت برج بلم در زمان شاه جان دوم ... ادامه مطلب
قصری عجیب میان دریا

یکی از شگفتی‌های کشور پرتغال، برج بلم یا قصری در میان دریاست.

این برج منحصر به فرد که در میان آب‌های دریا ساخته شده است را می‌توان یکی از جاذبه‌های گردشگری اصلی کشور پرتغال محسوب کرد.
بلم، برجی مستطیلی شکل است که در بخش سانتا ماریای شهر لیسبون قرار گرفته است. طراحی ساخت برج بلم در زمان شاه جان دوم در سده پانزدهم میلادی و به دستور او انجام شد که به عنوان بخشی ... ادامه مطلب
یکی از شگفتی‌های کشور پرتغال، برج بلم یا قصری در میان دریاست.

قصری عجیب میان دریا

یکی از شگفتی‌های کشور پرتغال، برج بلم یا قصری در میان دریاست. این برج منحصر به فرد که در میان آب‌های دریا ساخته شده است را می‌توان یکی از جاذبه‌های گردشگری اصلی کشور پرتغال محسوب کرد.
بلم، برجی مستطیلی شکل است که در بخش سانتا ماریای شهر لیسبون قرار گرفته است. طراحی ساخت برج بلم در زمان شاه جان دوم ... ادامه مطلب
قصری عجیب میان دریا