آتشفشانی در سیاره ای دیگر

کوه آتشفشان ال تیده آتشفشانی در سیاره ای دیگر

این آتشفشان بزرگ که در سال ۲۰۰۷ ثبت جهانی شده است، یکی از مهمترین جاذبه‌های جزایر قناری است که با دیدنش احساس می‌کنید در سیاره دیگری هستید. از این کوه آب‌های معدنی زیادی روان است که برای درمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای سفر به این منطقه حتما لباس گرم بهمراه داشته باشید چرا که اینجا همیشه باد در حال وزیدن است...
... ادامه مطلب
کوه آتشفشان ال تیده آتشفشانی در سیاره ای دیگر