مسجد مناره

مسجد مناره ارومیه

مسجد مناره در فاصله کمی از مسجد سردار قرار دارد.این مسجد در محله امیرنظامی شهر ارومیه قراردارد. این مسجد بنایی است با قدمت حدود 210 ساله و دارای مناره هایی بلند که در دوره قاجاریه توسط دو تن به نام حاج علی یار خان و حاج ید الله خان امیر نظامی افشار ساخته شده است.
مناره مسجد در گوشه جنوب شرقی قرار ... ادامه مطلب
مسجد مناره ارومیه