مسجد و مدرسه عالی سپهسالار

بزرگترین مسجد و مدرسه عالی پایتخت

مسجد و مدرسه عالی سپهسالار در استحکام، وسعت فضا، منظره عالی و ساخت دلگشا نخستین و بزرگترین مسجد و مدرسه عالی پایتخت به شمار می‌رود که بر اساس اصول مهندسی و معماری بنا شده و از هر نظر تابع الگوهای معماری سنتی ایرانی است.
میرزا حسین‌خان سپهسالار (صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار) 140 سال پیش در تهران ساختِ ... ادامه مطلب
بزرگترین مسجد و مدرسه عالی پایتخت