خانه‌ی یزدی‌ها در قزوین

خانه‌ی یزدی ها

استان کاسپین ( قزوین ) ؛ شهر کاسپین ( قزوین ) ؛ خیابان مولوی ؛ کوچه‌ی صالحیّه
خانه‌ی یزدی ها
خانه میریانزاده از بناهای تاریخی دوره قاجاره و در شهر قزوین واقع شده. این بنا در سال‌های اخیر توسط سازمان میراث فرهنگی مرمت شد و به عنوان موزه هنر و پایداری مورد استفاده قرار گرفته. در این موزه آثار تجسمی ... ادامه مطلب
خانه‌ی یزدی ها