جادبه‌های گردشگری زنجان

قیدار نبی

قیدار نبی یا قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم از اجدادپیامبر اسلام است.
او را فرزند اسماعیل و نیای سی‌ام محمد، پیامبر اسلام دانسته‌اند. در کتاب منتهاج البراعه تالیف میرزا حبیب‌الله هاشمی خویی و کتابجلا العیون تالیف محمد باقر مجلسی نیز به همین منوال شجره قیدار نبی را به ابراهیم و آدم نسبت داده‌اند. در ... ادامه مطلب
قیدار نبی