توسعه گردشگری

«نورپردازی» ابزاری برای توسعه گردشگری شهری

امروزه ، شهرهای سراسر دنیا کاملا آگاهند که می‌توانند اقتصاد خود را از طریق صنایع تفریحی و گردشگری تقویت کنند .
فرانسواز چوی در کتاب شهرسازی ، تخیلات و واقعیات یکی از عوامل اصلی عدم جذابیت شهر را عدم روشنی و وضوح زمینه و عوامل شهر می‌داند که (خصوصا در شب ) کمتر جهانگردی را به خود جلب می‌کند . در همین ... ادامه مطلب
«نورپردازی» ابزاری برای توسعه گردشگری شهری