باغ وحش بیوپارک والنسیا

باغ وحش استثنایی در والنسیا

باغ وحش بیوپارک والنسیا در اسپانیا یکی از بهترین باغ وحش‌های دنیا است. حیوانات در این باغ وحش ۲۵ هکتاری به آزادی گردش می‌کنند بدون اینکه خبری از قفس باشد. در این باغ وحش نیازی نیست که بازدید کننده‌ها وارد قفس شوند بلکه محیط پیرامون بازدید کننده‌ها و مسیر بازدید توسط موانع طبیعی همچون سنگ ، رودخانه و ... ادامه مطلب
باغ وحش استثنایی در والنسیا