سرقت تاریخ

چرا می‌خواهیم بخشی از تاریخ ایران را به خانه ببریم؟!

جنجال بر سر سرقت بخش‌هایی از بناهای تاریخی در تهران در حالی بالا گرفته که این اتفاق تقریباً در تمامی ابنیه تاریخی به طور نسبی در حال وقوع است و هرچند ممکن است برخی باندهای خاص اقدام به سرقت اشیای تاریخی کنند اما به نظر می‌رسد بخشی از این سرقت توسط برخی از مردم عادی صورت پذیرفته است. با این اوصاف باید ... ادامه مطلب
چرا می‌خواهیم بخشی از تاریخ ایران را به خانه ببریم؟!