توتکابن

داماش

گشتی داشتم به داماش . جای زیبایی است مخصوصن اگر هوا ابری و مه آلود باشد. مسیر را از لوشان رفتم و از مسیر بره سر و توتکابن به رستم آباد رفتم و از اتوبان برگشتم. از لوشان تا داماش تقریبن یکساعتی راه است و جاده هم تا جیرنده بد نیست ولی از آنجا تا داماش عملا خاکی است.
از داماش تا دو راهی کلیشم هم خاکی ... ادامه مطلب
داماش