اهرام مصر

سفر به اهرام مصر

مجموعه اهرام جیزه نام مجموعه اهرام تاریخی ساخته شده در دوران مصر باستان است که در حاشیه شمالی شهر قاهره کنونی واقع شده‌است. هرم بزرگ جیزه یکی از اهرام در مجموعه اهرام جیزه و تنها بازمانده عجایب هفت‌گانه جهان محسوب می‌شود.
قدمت اهرام جیزه به سلسله چهارم مصر می‌رسد که نام‌های آنها عبارتند از هرم خوفو، ... ادامه مطلب
سفر به اهرام مصر

پدیده ای عجیب و غیرعادی در اهرام مصر

در تمامی اهرام در مراحل گرم شدن یا خنک شدن آن‌ها، شاهد وجود تغییرات دمایی غیرطبیعی هستیم.
به گزارش زومیت، هرم‌های جیزه در مصر برای چهار هزار سال است که محققان را در شگفتی و کنجکاوی فرو برده‌اند و حتی پس از هزاران سال تحقیق باز هم این اهرام ما را با شگفتی مواجه می‌کنند. در طی انجام پروژه‌ای جدید محققان ... ادامه مطلب
پدیده ای عجیب و غیرعادی در اهرام مصر