صنایع دستی کردستان

فرش کردستان را بیشتر بشناسیم

از قدمت قالی‌بافی در کردستان منابع و اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما می‌توان اعتبار قالی کُردی و قدمت فرشبافی در کردستان را صدها سال پیش دانست.
براساس مطالعات انجام شده، کردستان ایران از نقطه نظر قالیبافی دارای دو قطب فعال است که یکی از آنها شهر سنندج و دیگری بیجار است.
قالی‌بافی و پیشرفت آن ... ادامه مطلب
فرش کردستان را بیشتر بشناسیم