جاذبه‌های فسا

چشمه‌های گوارا در منطقه کوهستانی !##!میان جنگل فسا!##!

منطقه میان جنگل فسا در 90کیلو متری جاده شیراز-فسا و در شمال غربی شهرستان فسا واقع گردیده است.
این منطقه از شرق و شمال به جاده ارتباطی "فسا ـ شیراز" از غرب به راه ارتباطی خانه کهدان به نظر‌آباد و حسین‌آباد و سرانجام به مومن آباد و از جنوب به شهرستان فسا و خاوران محدود می‌شود ،وسعت منطقه56528 هکتار ... ادامه مطلب
چشمه‌های گوارا در منطقه کوهستانی !##!میان جنگل فسا!##!