دیدنی‌های مهریز

قدیمی‌ترین بنا در شهر یزد

بقعه دوازده امام در سال 429 قمری ساخته شده و از جمله آثار دوره سلجوقی است. این بقعه در محله فهادان شهر یزد قرار دارد
این بقعه که قدیمی‌ترین بنای موجود در شهر یزد است از لحاظ معماری و گنبد آجری آن در زمره شاهکارهای هنر معماری دوره سلجوقی به شمار می‌آید.
این بقعه مشتمل بر دوازده گنبد منفرد در سال ... ادامه مطلب
قدیمی‌ترین بنا در شهر یزد