تغذیه کوهنوردی

تغذیه در کوه

بعضی ازکوهنوردان فکر می‌کنند اگر کوله پشتی خود را پر از مواد غذایی بکنند یا از انواع کنسروجات و مواد غذایی دیگر همراه داشته باشند به تغذیه ورزشی خود توجه کرده اند . در حالی که بالعکس تغذیه صحیح یک کوهنورد همواره به همراه آمادگی جسمانی و نیزکوهنوردی نیاز به برنامه تقویم غذایی دارد.
در کنار ذائقه شخصی ... ادامه مطلب
تغذیه در کوه