ضرب المثل‌های استانبول

۳۰ ضرب‌المثل جالب در ترکی استانبولی (2)

۱۱- Armut piş ağzıma düş (آمروت پیش آگزیما دوش)
معنا: گلابی روی درخت رسیده و پخته شو و در دهن من بیافت.
این اصلاح در توصیف فردی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دوست ندارد کاری را انجام دهد و می‌خواهد که همه چیز آماده و مهیا باشد و برای مثال غذا به صورت آماده به دهان وی برسد.
۱۲- İyi ki doğdun ... ادامه مطلب
۳۰ ضرب‌المثل جالب در ترکی استانبولی (2)

۳۰ ضرب‌المثل جالب در ترکی استانبولی (1)

۱- Hoş geldiniz (حوش گلدینیز – خوش گلدینیز)
معنا: بسیار خوش آمدید.
این جمله زمانی گفته می‌ِشود که فردی به عنوان میهمان به خانه می‌آید و میزبان می‌خواهد به وی خوش‌آمد بگوید.
۲- Şeytan tüyü (شیطان تویو)
معنا: پدر شیطان
شیطان تویو در زبان ترکی استانبولی به عنوان یک لقب توهین‌آمیز است ... ادامه مطلب
۳۰ ضرب‌المثل جالب در ترکی استانبولی (1)