آسمان پر ستاره سوغات کویر

آسمان پر ستاره سوغات کویر ....

کویر خارا (کویر ورزنه) در استان اصفهان واقع است. کویر خارا (واژه صحیح بیابان خارا است) در 100 کلیومتری شرق اصفهان و 150 کیلومتری غرب یزد در استان اصفهان قرار دارد.
در این منطقه با توجه به وزش بادهای متفاوت، اشکال مختلف تپه‌های ماسه ای از جمله تپه‌های ماسه ای طولی، تپه‌های ماسه ای هلالی و هرم‌های ... ادامه مطلب
آسمان پر ستاره سوغات کویر ....