میوه‌های پاییزی

چهار میوه شگفت انگیز جنگل‌های شمال در پاییز

-کندس ، ولیک ، تـِلکا و خرمندی از میوه‌های درختان خودروی جنگل‌های شمال هستند که در اوایل پائیز برداشت می‌شوند. چهار میوه شگفت انگیز جنگلی که همه ساله پاییز جنگل‌های شمال را رونق می‌بخشند.
کندس وحشی
کندس میوه ای سخت و اسیدی است و دو گونه وحشی و معمولی دارد که گیاه شناسان منشا آن را در ایران و ... ادامه مطلب
چهار میوه شگفت انگیز جنگل‌های شمال در پاییز