کشفیات جدید پارینه سنگی در ایلام

کشفیات جدید پارینه سنگی در ایلام

بررسی‌های باستان شناختی اخیر منجر به کشف شمار زیادی از مکان‌های مربوط به ادوار پارینه سنگی قدیم،میانه ،جدید و فراپارینه سنگی در ناحیه هلیلان در حاشیه رودخانه سیمره درشمال شرق ایلام شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،داود داودی سرپرست هیات کاوش منطقه هلیلان با اعلام این خبر ... ادامه مطلب
کشفیات جدید پارینه سنگی در ایلام