حفاظت از خانه

راه‌های حفاظت از خانه هنگام سفر

یکی از اتفاقات مهم و ضروری قبل از سفر این است که اگر خانه و محل کارتان خالی از سکنه می‌شود، آن را به صورت کامل ایمن سازی کنید. منظور از ایمن سازی این است که همه راه‌های بروز حادثه و اتفاقات ناخوشایند را بگیرید که سرقت یکی از آنهاست.
* راه‌های ورودی ساختمان را بررسی کنید. این چک کردن شامل بسته شدن ... ادامه مطلب
راه‌های حفاظت از خانه هنگام سفر