جاذبه‌های مذهبی خواف

زیباترین آجرکاری جهان در مسجد ملک زوزن

محقق ایتالیایی هنرهای اسلامی و پژوهشگر تزئینات معماری دوره سلجوقیان در بازدید از مسجد ملک زوزن شهرستان خواف، آجر کاری این مکان را، زیباترین آجر کاری در جهان دانست.
محقق ایتالیایی هنرهای اسلامی در بازدید از بخش‌های مختلف مسجد ملک زوزن گفت: هیچ وقت فکر نمی‌کردم چنین بنای با ارزش و زیبایی در این شهر ... ادامه مطلب
زیباترین آجرکاری جهان در مسجد ملک زوزن