ماسوله ای در غرب

ماسوله ای در غرب
ژیوار در منطقه هورامان استان کردستان است . ژیوار در گویش کردی به معنی زنده است .زیبایی روستای ژیوار به دلیل پلکانی بودن بنای آن در حصار درختان سر به فلک کشیده است . اگر می‌خواهید ماسوله متفاوت را در غرب ایران تجربه کنید سری به این روستا بزنید. ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه